Dobré rady nad zlato

Rady pri výbere skleneného zábradlia

rady-pri-vybere-tvrdeneho-skla-1Vedeli ste , že sklo sa dá upravovať tak, aby ste v prípade jeho rozbitia znížili riziko poranenia na minimum ?

Vedeli ste , že existujú prísne normy a obmedzujúce predpisy , ktoré by vám mali pomôcť s výberom toho správneho skleneného zábradlia , ktoré prešlo prísnymi laboratórnymi testami?

Pretože problematika navrhovania skla je veľmi rozsiahla , budeme sa v tomto článku venovať len základným parametrom, ktoré rozhodujú o správnej voľbe skla pre zábradlie.

10 základných požiadaviek na sklo pre zábradlie

rady-pri-vybere-tvrdeneho-skla-2Zo skúsenosti nielen na domácom trhu , ale aj v zahraničí je zrejmé , že väčšina špecialistov na stavebné sklo sa riadi akýmsi tajným zoznamom požiadaviek , ktoré sa predávajú ako za starých časov z majstra na učňa .Tento zoznam obsahuje 10 základných bodov , v ktorých sú uvedené požiadavky na:

 1. estetiku
 2. spôsob ukotvenia
 3. spôsob uloženia
 4. bezpečnosť
 5. stavebnú fyziku
 6. statiku
 7. legislatívu
 8. skryté riziká
 9. chyby a vady
 10. údržbu a výmenu

A pretože teoretických článkov o tom , ako by to malo byť a čo všetky tie názvy znamenajú je veľa , budeme sa každému bodu venovať po praktickej stránke.

1. Estetické požiadavky

Sklo je používané predovšetkým pre svoje jedinečné estetické a materiálové vlastnosti . Čo je teda pri výbere skleneného zábradlia z estetického hľadiska dôležité a na čo by sme nemali zabúdať ? Vybrať si farbu , rozmer, tvar, prípadne motív , ktorý chcete na sklo alebo do skla vytvoriť je čisto na vás. Firma má potom povinnosť zaistiť dostatočnú kvalitu a splniť všetky ostatné požiadavky. Pri výrobe skla pre zábradlie sa používa rôzna technológia , ktorá základné sklo ďalej zušľachťuje. Sklo sa napríklad brúsi, leští, vrství sa pomocou špeciálnych fólií ( napr. PVB, EVA, EVASAFE, živica ) , poprípade sa ďalej tepelne upravuje, aby malo väčšiu odolnosť voči bočnému nárazu a prenášalo väčšie napätie od zaťaženia . Všetky tieto postupy zvyšujú riziko poškrabania, optickej deformácie , zmeny odrazu svetla alebo reflexie.

rady-pri-vybere-tvrdeneho-skla-32. Spôsob ukotvenia

Už sme písali, že sklo je stuhnutá kvapalina a práve pre tieto vlastnosti je veľmi dôležitý spôsob jeho ukotvenia . Pri laboratórnych a matematických simuláciách priebehu napätia v hmote skla ( inými slovami , čo sklo vydrží ) bolo zistené , že zo zmenou ukotvenia sa mení aj odolnosť skla. Čo napríklad znamená , že pokiaľ obdĺžnikovú tabuľu skla s rozmermi 1000 x 800 mm ukotvíte na všetkých štyroch stranách , znesie väčšie zaťaženie , ako tabuľa skla , ktorá je ukotvená len na dvoch stranách . Pri bodovom ukotvení musí byť tabuľa skla tepelne tvrdená ( ESG) , pretože veľkosť kritických napätí , ktoré spôsobujú praskanie skla sú v mieste bodového kotvenia už za medzou prípustných hodnôt . Pre zjednodušenie si stačí uvedomiť , že čím menšou plochou sklo kotvíme tým masívnejšia  (hrubšia) musí byť hmota skla.

3. Spôsob uloženia

Niekto by mohol povedať, že spôsob uloženia je to isté ako spôsob ukotvenia. U skleneného zábradlia môžeme sklo ukotviť na štyroch, troch alebo dvoch stranách . Ďalej sa sklo kotví bodovo alebo sa votkne zo spodnej strany do podlahy . Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcim odolnosť skla voči zaťaženiu a poveternostným vplyvom je jeho spôsob a kvalita uloženia. Každá tabuľa skla musí byť uložená tak, aby bola dostatočne oddelená nosnou dištančnou podložkou od svojej nosnej konštrukcie . Niekedy dokonca hrúbka a tuhosť nosnej dištančnej podložky rozhoduje o miere odolnosti skla proti praskaniu.

rady-pri-vybere-tvrdeneho-skla-44. Požiadavky na bezpečnosť

O tom ako sa vyrába a čo všetko musí splňovať bezpečné sklo pre sklenené zábradlie by mohol byť samostatný článok. Niekedy nám však stačí obyčajný sedliacky rozum. Keby sme si teraz položili otázku „ Čo si predstavujete pod pojmom bezpečné sklenené zábradlie ?“, každý by bez rozmýšľania iste odpovedal : „ Nesmiem cez neho prepadnúť. Nemal by som sa na ňom poraniť. Nemal by som sa báť oprieť o zábradlie. V prípade rozbitia by na mňa nemalo spadnúť. Jeho konštrukcia a vlastnosti by nemali znehodnocovať celkový dojem...“

Jedna zákazníčka rozprávala , aké ťažké je chodiť po schodišti zo skleneným zábradlím bez madla. Pretože trpí panickým strachom z výšky , lezie po týchto schodoch po štyroch . Možno sa to bude zdať niekomu vtipné , ale skúste sa vžiť do pocitov tej ženy, ktorá sa pri chôdzi po schodoch potrebuje oprieť o madlo a tam žiadne nie je. Má sa držať len úzkej hrany skla, ktoré oddeľuje priestor schodišťa od niekoľkometrového prepadu.

5. Stavebno fyzikálne požiadavky

Stavebná fyzika je odbor, ktorý sa zaoberá fyzikálnym správaním stavebných materiálov v organizme celej stavby. Pretože sklenené zábradlie je funkčnou súčasťou tohto celku, je nutné sa na neho pozerať aj z tohto uhla pohľadu.

Ako nám teda sklo v zábradlí môže zmeniť pohodu v interiéri? Interiér viac presvetlí, prepustí viacej tepla od slnečných lúčov. Niekedy nám plocha skla môže zmeniť k lepšiemu alebo k horšiemu priestorovú akustiku. Farebné sklo mení index podania farieb a napríklad biely papier sa javí ako ružový . Sklenené zábradlie nám môže zmeniť aj tepelno-izolačné vlastnosti niektorých stavebných konštrukcií ( napríklad „francúzske okno, ktoré zakryjeme z exteriéru sklenenou tabuľou zábradlia ).

rady-pri-vybere-tvrdeneho-skla-56. Požiadavky na statiku

Pod pojmom statické požiadavky je vo väčšine prípadov myslený návrh hrúbky skla proti pôsobeniu vonkajších aj vnútorných síl. Sklenené zábradlie musí odolať bočnému nárazu ( simulácia pádu osoby) , aby nedochádzalo k prepadnutiu , alebo vypadnutiu skla na osoby nachádzajúce sa pod zábradlím. Jedným z dôležitých vplyvov , ktorý môže ovplyvniť pevnosť a celistvosť skla v zábradlí je jeho teplota. Farbené sklá v hmote, alebo sklá s potlačou či farebnou fóliou majú zvýšenú energetickú absorpciu , čím dochádza k výraznému nárastu teploty. Tá môže zapríčiniť praskanie skla vplyvom rozdielu teplôt v ploche skla alebo jeho dĺžkovej rozťažnosti . Čo ale najviac znižuje pevnosť a tuhosť skla je kvalita povrchu a hrán. Akékoľvek škrabance , mušle na hrane ( odlúpená časť skla ) alebo praskliny v ploche výrazne znižujú jeho odolnosť proti prasknutiu. Krátkodobo sklo odolá pomerne veľkému zaťaženiu, ale pri dlhodobejšom zaťažení je jeho pevnosť niekedy až 3x nižšia.

7. Legislatívne požiadavky

Z pohľadu noriem a zákonov je na sklenené zábradlie veľmi prísne dozerané a venuje sa mu celosvetová pozornosť . Na Slovensku platná norma STN 743305 nebola zatiaľ novelizovaná , ale v Česku bola v roku 2008 doplnená časť z názvom „ Sklenené výplne konštrukcií zábradlia“. Z tejto normy vyplýva , že pri rozbití sklenenej výplne nesmie dôjsť:

 • k vytvoreniu otvoru , ktorým by prešla guľa o priemere 76 mm pri sile 25 N,
 • ku vzniku trhlín cez celú hrúbku skla , dosahujúcich až k okraju výplne
 • k oddeleniu časti výplne s plochou väčšou ako 6400 mm2
 • k porušeniu nosnej konštrukcie ( strate spoľahlivosti )
 • k vytiahnutiu sklenenej výplne z rámu alebo úchytov a to ani na časti obvodu alebo úchytu.

rady-pri-vybere-tvrdeneho-skla-68. Požiadavky na skryté riziká

Sklo pre výplň zábradlia musí byť vždy vrstvené s pomocou fólie a často sa pre zvýšenie ich pevnosti tepelne tvrdí . Tieto spevňujúce procesy však zo sebou prinášajú aj rôzne skryté riziká , ktoré často vedú k reklamáciám a zdĺhavým sporom. Ide najmä o:

 • samovoľné prasknutie tepelne tvrdeného skla vplyvom sulfidu nikelnatého alebo kryštalickej nečistote
 • delaminácia ( oddeľovanie - rozliepanie vrstiev skla )
 • rozdielna zmáčavosť povrchu skla
 • oslepnutie skla
 • anizotropia
 • stárnutie skla

9. Požiadavky na chyby a vady skla v zábradlí

V praxi pri navrhovaní skleneného zábradlia sa stávajú najčastejšie tieto chyby:

 • projekčné
 • výrobné
 • manipulačné a prepravné
 • skladovacie
 • montážne
 • pri používaní a údržbe
 • kolaudačné

Sú firmy, ktoré sa učia z vlastných chýb a každá chyba stojí nemalé peniaze alebo stratu povesti a dôvery svojich zákazníkov . Ale sú aj firmy , ktoré si uvedomujú , že ostatný už podobnú chybu niekedy v minulosti urobili a preto sa vzdelávajú a využívajú skúsenosti druhých.

10. Požiadavky na údržbu a výmenu

Každé sklo môže skôr, či neskôr prasknúť. Pokiaľ si pri návrhu a výbere skla pre zábradlie neuvedomíme , že by sme ho mali čistiť a v prípad potreby aj vymeniť , môže vás to v budúcnosti stáť veľa problémov a peňazí. Ak zanedbáte požiadavky výrobcov na údržbu zasklenia, môže dôjsť k jeho trvalému poškodeniu a iste by Vás mrzelo , keby ste sa dozvedeli, že stačilo používať iný čistiaci prostriedok.

Voľne spracované podľa odborných článkov nezávislého špecialistu na stavebné sklo Ing. Miroslava Sázovského. www.sazovsky.cz