Dobré rady nad zlato

Bezpečné sklenené schody

Bezpečné sklenené schodište nie je také , ktoré v teste krátkodobo vydrží zaťaženie o veľkosti 4 tony. Existuje veľa krásnych sklenených schodov , kde bolo sklenené zábradlie bez madla o hrúbke tepelne tvrdeného skla 10 mm. Sklenené schody z vrstveného skla ( dve sklá 10mm spojené pomocou PVB fólie ) kotvené len na dvoch stranách ( tých kratších ). Žiaľ uskutočnili sa aj testy , kde sa sklenený schod rozbil a vypadol ako list papiera.

Ako si predstavujete sklenené schodište ?

Z pohľadu noriem a vyhlášok ale predovšetkým z pohľadu užívateľov by schody zo skla mali byť:

 • urobené tak aby spĺňali normy STN 734130 „Schodište a šikmé rampy“ a STN 743305 „Ochranné zábradlia“.
 • splňovať šesť základných požiadaviek na vlastnosti stavieb ( Smernica Rady ES č.89/106/EHS ), a to:
  • mechanická odolnosť a stabilita
  • požiarna bezpečnosť
  • ochrana zdravia , zdravých životných podmienok a životného prostredia
  • bezpečnosť pri používaní
  • úspory energie a tepelnej ochrany
  • splňovať normu STN 730035 „ Zaťaženie stavebných konštrukcií „

Študovanie noriem a smerníc je na dlhé čítanie, ale pozrime sa na schody zo skla z praktického hľadiska.

Predstavme si schodište zo skla. Číre, krásne, kryštálovo priehľadné . Pohľadom na hranu si uvedomujeme , že sklo je mierne dozelena . Sklenené schody budia rešpekt . Ako zábradlie pre schody použime sklo bez madla. Máme vzdušné schodište zo skla . Teraz si predstavte staršiu osobu , ktorá má závraty z výšky , potrebuje sa držať zábradlia ,aby zvládla tých posledných 12 schodov . Alebo si predstavte seba , ako unavený a malátny od choroby potrebujete zísť z prvého poschodia dole na toaletu , ale sotva trafíte na sklenené stupne , ktoré vám zaslepenými očami od nemoci splývajú do jednej veľkej priepasti. Čoho sa chytíte keď stratíte rovnováhu ? Sklenenej hrany vášho zábradlia ? Nebudete sa báť, že sa porežete?

Odporúčanie

 • Pri návrhu a realizácii sklenených schodov do rodinných domov si nemusíme zas tak veľmi lámať hlavu s ich statickým návrhom ( hrúbka skla ). Musia splňovať určité pravidlá a odporúčania. Radšej venujte pozornosť uloženiu schodov a spôsobu ukotvenia.
 • Nikdy nesmú byť sklenené schody z troch vrstiev tvrdeného (kaleného) skla . Musia byť použité minimálne dve tabule klasického skla „Float“ a horná krycia vrstva z tepelne tvrdeného „ESG“ skla. Pre zvýšenie tuhosti možno spodnú vrstvu urobiť z tepelne spevneného skla „TVG“.
 • Myslite na to , že nie vždy uvidíte hranu skla (stupňa) a každá horná vrstva musí mať určitý stupeň drsnosti – aj vy budete raz starý alebo budete mať deti.
 • Vrstvené sklo „VSG“ používané na schody nesmie byť dlhodobo vystavené zaťaženiu aj v podobe vysokých teplôt . Teploty väčšie ako 40?C významne znižuje tuhosť a spojenie vrstiev skla pomocou „PVB“ fólie . Je tu možnosť využiť iné fólie (ako napríklad EVASAFE)
 • Každý schod po rozbití musí mať dostatočnú stabilitu.

Ak sa budete niekedy prechádzať po modernej stavbe , skúste sa zastaviť na sklenenom stupni schodišťa a poskočte si na ňom. Aký budete mať pocit?

Voľne spracované podľa odborných článkov nezávislého špecialistu na stavebné sklo Ing. Miroslava Sázovského. www.sazovsky.cz