Postavte si vlastné modulové schody

Častým problémom pri výstavbe alebo prestavbe domu je riešenie schodiska. Elegantným a skutočne univerzálnym riešením sú modulové schody.

Montované modulové schody sú tvorené kovovými, alebo drevenými modulmi. Samostatné moduly aj keď univerzálne, sú predovšetkým z dôvodu individuálnej konštrukčnej výšky podlažia vyrábané na mieru podľa rozmerov priestoru každého zákazníka.

Výpočet schodu a rozpočet schodišťa Vám na požiadanie spracujeme po zaslaní podkladov na nasledujúcej stránke. Tieto moduly sa na mieste navzájom zoskrutkujú a pripevnia kovovými kotvami do podláh a stien. Vznikne samonosná, pevná a hlavne elegantná nosná konštrukcia schodišťa, ktorú je možné namontovať do najrôznejších priestorov, samozrejme už aj obývaných . Schody s najmenším modulom M120 môžete použiť aj ako schody na povalu. Schody je možné dodať s montážou vrátane stupňov a zábradlia , tak aj celú zostavu bez montáže, ktorú si šikovný zákazník môže zmontovať podľa dodanej dokumentácie. Montáž však vyžaduje určité skúsenosti a technické vybavenie zákazníka.

Dodávame i samostatnú konštrukciu chrbtice bez stupňov a zábradlia (môžeme dodať aj samotnú chrbticu zo zábradlím!). Orientačný rozpočet na chrbticu Vám na požiadanie spočítame po dodaní základných rozmerov pre schodisko na nasledujúcej stránke. Montáž chrbtice si môžete zabezpečiť aj sami. Svojpomocne si môžete vyrobiť a namontovať drevené stupne na moduly a k modulom Vám môžeme dodať aj zábradlie. Je to lacnejší spôsob, ale vyžaduje tiež určitú technickú zdatnosť a základnú technickú vybavenosť zákazníka.

Modulová chrbtica schodišťa

Základným prvkom našich montovaných schodov sú moduly, ktoré sa po zložení do potrebného tvaru zoskrutkujú. Výsledkom je samonosná konštrukcia. Vizualizácia montáže schodišťa s bočnou kotvou:

Modulová chrbtica schodišťa

Konštrukcia je ukotvená cez počiatočný a ukončovací modul do nosných prvkov stavby (do prekladov, podláh, nosných stien,...) . V niektorých prípadoch môže byt konštrukcia vystužená s podperným stĺpikom do podlahy (viď obrázok):

Modulová chrbtica s podperným stĺpikom

Modulová chrbtica s podperným stĺpikom

Na takto zostavené moduly sa cez kotviace otvory v hornej časti modulov upevňujú schodišťové stupne. K povrchovej úprave modulov používame práškové vypaľovacie farby a pre vonkajšie použitie dodávame aj pozinkované moduly . Montáž samonosnej modulovej konštrukcie možno použiť do hotových interiérov, ale aj do rozpracovaných stavieb . A s použitím provizórnych schodišťových stupňov ( napr.: staré dosky, atď ...) vytvoriť pomocné pracovné schodište. Po ukončení stavebných prác stačí stupne vymeniť za nové, doplniť konečné zábradlie a schodište je hotové.

Horný , stredný  a dolný modul s  vymedzovacím krúžkom

Horný , stredný  a dolný modul s  vymedzovacím krúžkom

Z obrázku je zrejmé, že výška schodu (stupňa) je daná súčtom výšky modulu a krúžkom, ktorý je zhotovovaný na mieru podľa rozmerov schodišťa (konštrukčnej výšky / počet stupňov). Druhým základným rozmerom je hĺbka schodu, ktorá je daná vzdialenosťou osí valcových častí modulov. Moduly sú vyrábané v rozmerovej rade (v mm):120, 180, 200, 210, 220, 225, 240, 250, 260, 270, 280 . Tieto rozmery určujú aj šírku stupňa ktorá je identická s číslom modulu . Teda modul M240 má použiteľnú šírku stupňa 240mm ( + 60mm na prekrytie dvoch stupňov nad sebou ), celková šírka stupňa je v tomto prípade 300mm. Na obrázkoch dole je modulová chrbtica po montáži: