Modulové schody s veľkou rozmanitosťou tvarov

modulove-schody-1

Schody - výrazný prvok stavby na ktorý je kladený dôraz ako z hľadiska funkčnosti, tak z hľadiska estetiky. Práve to sú v mnohých prípadoch požiadavky väčšinou protichodné. Zvlášť keď k nim pripočítame aj prvok ekonomický : čo najnižšie náklady na bývanie. Vo väčšine prípadov chceme aby schody boli pevné, odolné voči mechanickému namáhaniu a pohodlné, ale zároveň estetické, nezaberali mnoho cenného priestoru stavby a pokiaľ možno nestálo mnoho peňazí. Prvej skupine požiadaviek zodpovedajú schodištia betónové, s mohutnou nosnou, väčšinou železobetónovou konštrukciou, popr. konštrukciou zváranou na mieste. Druhej skupine požiadaviek lepšie vyhovujú ľahké konštrukcie napr. drevené schodištia, tvorené jednotlivými prvkami montovanými na mieste. Je na každom stavebníkovi, akou cestou sa vydá a ktorú kombináciu si zvolí.

Chceme Vám predstaviť naše modulové schody tvorené nosnými modulmi, ktoré sú presne na pomedzí uvedených požiadaviek. Variabilnosť modulovej konštrukcie umožňuje veľkú rozmanitosť tvarov schodísk, bez výrazných rozmerových obmedzení. Dovoľuje použiť väčšinu tradičných materiálov na stupeň ( drevo , kov kameň , keramika) a možno k nemu využiť akékoľvek zábradlie. Zároveň, pri dodržaní určitých jednoduchých zásad, je možné pomocou modulov vytvoriť schodište s vysokou pevnosťou a tuhosťou a za prijateľnú cenu.

Prax nás núti navrhovať schody v zásade dvomi spôsobmi. Za prvé je to návrh vznikajúci tzv. za rysovacou doskou, kedy schodište už zakomponujeme do pripravovanej stavby a preto môžeme všetky požiadavky na stavbu pripraviť dopredu. Druhým spôsobom je v dnešnej dobe častá prestavba alebo úprava bytových priestorov, kedy sa už musíme držať existujúcich prvkov stavby. Obidva spôsoby majú svoje zákonitosti a obidva musia spĺňať spoločné požiadavky.

Ekonomické dôvody nás často nútia využívať čo najmenší priestor pre schodište, ktoré je často ešte stále považované za nutné zlo určené predovšetkým pre spojenie dvoch podlaží budovy. V prípade, že uskutočňujeme rekonštrukciu už existujúcej stavby musíme zvážiť aký priestor môžeme využiť, predovšetkým s prihliadnutím na nosné prvky stavby, prípadne ako ich môžeme upraviť aby vyhovovali požiadavkám schodiska. Tu často musíme ustúpiť s prioritou rozmerov schodov a tie prispôsobiť danej stavbe. Práve modulové schody sú často jediným riešením v prípade, že disponujeme obmedzenými priestormi, alebo nevhodne navrhnutými prvkami stavby.

Ďalšou požiadavkou na schody sú kotevné prvky konštrukcie. U modulových schodov sa v obidvoch prípadoch realizácie snažíme, aby horný koniec konštrukcie (horný modul), ktorý sa kotví pomocou skrutiek, bol čo najpevnejší. Ideálna je oceľová doska privarená do nosníkov stavby, do ktorej sa narežú závity a do nich sa príruba horného modulu upevní. Nie sú problémy ani z drevenými trámami alebo kvalitným betónom. Problémy nastanú, keď je v mieste ukotvenia nekvalitný betón, tehla či polystyrénová izolácia. Tieto materiály je nutné nahradiť, alebo spevniť oceľovou doskou, alebo iným spôsobom tak, aby sa tlaky preniesli na nosné prvky stavby. Modulové schody sú vo väčšine prípadov ukotvené iba v dvoch bodoch na ktoré sú kladené zvláštne požiadavky. Jedným z nich je spodní koniec konštrukcie (spodný modul) ktorý je väčšinou ukotvený chemickou kotvou do podlahy. Tu je opäť potrebné aby v mieste ukotvenia schodov (pod spodným modulom) bol kvalitný betón v dostatočnej hrúbke a pokiaľ je to možné aby tade neviedlo podlahové kúrenie, alebo nebola nenosná izolácia.

Z uvedeného vyplýva, že požiadavky na stavbu s využitím modulovej konštrukcie schodišťa sú oproti klasickým betónovým schodom minimálne. Na moduly sa pri tom môžu ukotviť stupne z rôznych materiálov. Najčastejšie sa používa drevo. Treba pripomenúť, že vzhľadom k požiadavkám pevnosti je možné použiť iba kvalitné druhy dreva, ale možno použiť aj kameň či sklo, alebo vytvoriť kovový základ stupňa, ktorý je možné použiť priamo, alebo ho vyplniť betónom, dlažbou apod.

Autor textu Ing.Chlebek

Orientačný rozpočet Vám na požiadanie spracujeme po zaslaní podkladov protredníctvom nasledujúcej stránky.

modulove-schody-2

Technické údaje:

Charakteristika: modulové schody sú vhodné pre všetky typy interiérov a zaručujú originálny dekoratívny vzhľad. Samonosná kovová konštrukcia je oceľová, stupne môžu byť drevené, kovové. Konštrukcia umožňuje množstvo tvarových riešení. Ponúkame viac typov zábradlia a rôzne farebné prevedenia.

Používané materiály: Nosná konštrukcia je z modulov tvoriacich oceľovú kostru s povrchovou úpravou práškovou farbou. Stupne sú z masívneho tvrdého dreva (buk, dub, jaseň, javor, jelša) v prírodnom prevedení resp. morené (odtieň : čerešňa, orech, mahagón...). Zábradlie v prevedení drevo, oceľ alebo antikor. Madlo drevené, oceľové, alebo antikor.

Rozmery:

  • šírka schodišťa : 600 až 1100 mm
  • hĺbka stupňa : 120 až 280 mm
  • výška stupňa : 165 až 220 mm

Farebné prevedenie: drevo – kov: vzorkovník na stiahnutie: Vzorkovník farebných prevedení.