Schody za ceny, ktoré nezničia váš rozpočet

Cena schodov a zábradlia závisí od mnohých faktorov. Každé riešenie je v podstate iné. Líši sa počtom stupňov, šírkou a dĺžkou stupňa, typom zábradlia, použitými materiálmi (drevo, oceľ, antikor), dĺžkou zábradlia galérie (zábradlie na poschodí) atď. Návrh schodišťa a tým pádom aj cena bude najpresnejšia keď nám poskytnete niekoľko informácii. Náklady na dodávku a inštaláciu schodov Vám vypracujeme po uvedení rozmerov pre priestor schodišťa a zadaní Vašich požiadaviek na konštrukciu. Stačí, keď nižšie vyplníte údaje vo formulári a potvrdíte odoslanie. Navrhneme Vám optimálny tvar schodišťa a do 7 dní pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.

Dodávka schodišťa realizujeme za 4-6 týždňov, podľa rozsahu zákazky a samotná montáž schodišťa trvá podľa náročnosti 1-3 dni. Platobné podmienky sú špecifikované v "Zmluve o dielo". Súčasťou každej zákazky je objednávka diela, projektová dokumentácia, zmluva o dielo, odovzdávací a preberací protokol. Dodacie a obchodné podmienky (daopodmienky.pdf - 34 kB)

Rozmery prosím uvádzajte v mm.

1. Dôležité rozmery

Najprv si vysvetlíme dôležité údaje o Vašom novom schodisku
dôležité rozmery schodíšť
A šírka priestoru pre schodište – priestor, určený pre nástupné rameno. Pri návrhu priestoru pre schody netreba zabudnúť na kritickú podchodnú výšku schodov medzi hranou stropného otvoru a najbližším stupňom pod stropným otvorom ( ak navrhujeme schody do stropného otvoru ) . Minimálna podchodná výška po stropnou hranou doporučená normou je 1900 mm.
B dĺžka priestoru pre schodište – priestor, určený pre výstupné rameno – ak sú schody obklopené stropným otvorom, nezabudnime na dostatočný priestor okolo schodov, aby sa do stropného otvoru zmestilo aj zábradlie na schodoch.
C konštrukčná výška podlažia – celková výška medzi podlažiami od dokončenej spodnej po dokončenú hornú podlahu = výška schodišťa.
D hrúbka stropu – od stropu prízemia po podlahu horného podlažia – je dôležité, aby sa v strope nachádzal nosný prvok na ukotvenie schodov (drevený trám, betónová stropná doska, oceľový nosný profil, atď....). Ak chýba nosný prvok, treba ho vytvoriť. Pre bezproblémové ukotvenie horného modulu (stupňa), je vhodné si zakresliť rez stropom a okótovať jednotlivé vrstvy pre posúdenie dostatočnej hrúbky nosnej vrstvy pre kotvenie.
E výška stupňa - vždy sa snažíme ,aby bol pomer medzi výškou a šírkou stupňa vyvážený a schody boli v rámci možností pohodlné. Ak to nie je možné pri danom priestore dosiahnuť navrhneme Vám vhodnejší tvar stropného otvoru – zmenu šírky, resp. dĺžky stropného otvoru (ak to konštrukcia stropu dovolí).
F dĺžka zábradlia galérie, stropného otvoru - nezabudnime na zábradlie na poschodí, ktoré nie je priamo súčasťou schodišťa, ale chráni pred pádom v okolí stropného otvoru.
S dĺžka stupňa – je daná veľkosťou priestoru určeného pre schody, nie vždy vychádza komfortná. Dĺžka stupňa by mala byť minimálne 650 mm ( ešte ju zmenší zábradlie o cca 50 mm ), aby sme sa po schodoch mohli ako tak pohodlne pohybovať.
G šírka stupňa – snaha je dosiahnuť takú šírku stupňa , aby bolo schodište pohodlné pri zostupovaní po schodoch smerom dole, kedy sa využíva len časť stupňa (viditeľná z hora) a tá je menšia ako jeho skutočná celková šírka ( začať by sme mali od šírky 200mm a viac ) . V prípadoch, kde nie je možné dosiahnuť dostatočnú šírku stupňa použijeme tzv. mlynárske schody, kde je použiteľný len každý druhý stupeň, viď obrázok.

2. Určenie predbežnej výšky a hĺbky stupňa - označte jednu z troch možností

Údaje potrebné pre všetky typy a tvary schodíšť

Určenie hĺbky a výšky schodišťa

Určenie predbežnej výšky a hĺbky stupňa - označte jednu z troch možností:

Označte požadovanú výšku stupňov budúceho schodišťa:

Nesprávny formát alebo nevyplnený údaj

Zvoľte požadovanú hĺbku jednotlivých stupňov (rozstup modulu) budúceho schodišťa:

Nesprávny formát alebo nevyplnený údaj

Uveďte skutočnú konečnú výšku schodišťa:
Výška schodišťa: vzdialenosť od dolnej po hornú podlahu = KONŠTRUKČNÁ VÝŠKA :


Nesprávny formát alebo nevyplnený údaj

Uveďte konečnú hrúbku stropnej konštrukcie (x) pre ukotvenie schodišťa na poschodí:
Hrúbka od stropu prízemia po hornú podlahu:


Nesprávny formát alebo nevyplnený údaj

3. Zvolte požadovaný typ schodišta a zadajte rozmery

Pokiaľ požadujete zábradlie aj po stranách, kde nie je naznačené, popíšte to v poznámkach (napr.: strana a, c - zábradlie pridať). Oznámte nám aj prípadný opačný smer výstupu schodišťa apod.

Smer výstupu schodov podľa orientácie:


Invalid Input

Vyplňte rozmery schodišťového priestoru (v mm)

(a)     (s)

typ 01


Vyplňte rozmery schodišťového priestoru (v mm)

(a)     (b)     (s)

typ 02

Vyplňte rozmery schodišťového priestoru (v mm)

(a)      (b)      (c)

typ 03

Vyplňte rozmery schodišťového priestoru (v mm)

(a)      (b)     (c)     (s)

typ 04

Vyplňte rozmery schodišťového priestoru (v mm)

(a)      (b)

typ 05

Vyplňte rozmery schodišťového priestoru (v mm)

(a)      (b)     (s)

typ 06

4. Príklady tvarov zrealizovaných schodíšť

4. Tvarový kód môžete uviesť v poznámke na konci dotazníka

Modulové schodište

Schodište priame, tvarový kód: „I“

typ I

Schodište „L”, jedenkrát lomené, tvarový kód: „L“

typ L

Schodište „V”, dvakrát lomené bez zrkadla, tvarový kód: „V“

typ V

Schodište „U”, dvakrát lomené so zrkadlom, tvarový kód: „U“

typ U

Schodište zatočené do oblúka, tvarový kód: „C“

typ C

Schodište zo zatočeným nástupom, tvarový kód: „J“
.

typ J

Schodište s kombinovaným smerom lomení, jedenkrát lomené, tvarový kód: „S“

typ S

Schodište otočené do protismeru, kruhové, tvarový kód: „O“

typ O

Schodište otočené do protismeru, štvorcové, tvarový kód: „LT“

typ LT

Schodište otočené pod výstupné rameno, tvarový kód: „LI“

typ LI

Vretenové schodište

Schodište štvorcové do štvorcového priestoru, tvarový kód: „LT_LT“

typ LT_LT

Schodište kruhové do štvorcového priestoru, tvarový kód: „O_LT“

typ O_LT

Schodište kruhové do kruhového priestoru, tvarový kód: „O_O“

typ O_O
 
 

5. Ukotvenia krajných modulov segmentových schodíšť

(Označte požadovaný spôsob ukotvenia posledného stupňa)

Vyberte kde bude posledný stupeň schodiska:


Invalid Input

Ak schodište končí v stropnom otvore, treba uviesť jeho rozmery

Šírka stropného otvoru G:
Invalid Input
Dĺžka stropného otvoru H:
Invalid Input

6. Typy dodávaných zábradlí

Označte požadovaný typ zábradlia a madla

Zábradlie podľa typu výplne:

antikorove-zabradlia-headline
antikorove-zabradlia-headline
antikorove-zabradlia-headline

Invalid Input

Zábradlie podľa typu madla:

antikorove-zabradlia-headline
antikorove-zabradlia-headline
antikorove-zabradlia-headline
antikorove-zabradlia-headline

Invalid Input

7. Najpoužívanejšie povrchové úpravy kovových častí modulov a zábradlí

Označte požadovanú farbu oceľových častí

OCEĽOVÉ ČASTI dodávame v povrchovej úprave práškovými farbami KOMAXIT v odtienoch podľa stupnice RAL:
(ďalšie farby na požiadanie - pri osobnej konzultácii - možná celá farebná škála RAL)


Invalid Input


Farby vzorkovníka na obrázku sú pomerne presné, ale pre definitívne rozhodnutie je nutné upresniť farbu podľa skutočného vzorkovníka pri jednaní zo zástupcom našej firmy.

8. Drevené časti schodišťa ako stupne a madlá

Označte požadovaný druh dreva alebo buk v požadovanom odtieni morenia

1. Požadovaný druh dreva:


Invalid Input

2.) buk morený v 14 odtieňoch
(Príplatok 10% k cene buk)


Invalid Input

3.) Buk morený – tvrdovoskový olej HARTWACHS


Invalid Input

9. Galéria - zábradlie na poschodí okolo otvoru

Mám záujem o zábradlie na poschodí okolo otvoru:
Invalid Input
Dĺžka cca v mm:
Invalid Input

10. Ostatné informácie

Mám záujem o:


Invalid Input

Vaše prílohy (povolené súbory s príponou doc, pdf, xls, docx, xlsx, jpg amax. veľkosťou 10 MB):


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Poznámka k cenovému dopytu:


Invalid Input

11. Kontaktné údaje

Meno a priezvisko: (povinný údaj)
Nesprávny formát alebo nevyplnený údaj
Miesto montáže (adresa):
Invalid Input
Kontaktný e-mail: (povinný údaj)
Nesprávny formát emailovej adresy alebo nevyplnený údaj
Telefón, mobil:
Invalid Input
Predbežný termín realizácie:
Nesprávny formát

Spoločnosti Ing. Ivan Meško ARTMEX, Gogoľova 3939/16, 03601 Martin udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol, som poskytol spoločnosti Ing. Ivan Meško ARTMEX dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami spoločnosti za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu obchodnej spolupráce medzi našimi spoločnosťami, alebo na účel zavedenia zmluvných vzťahov podľa §7 ods. 4 písm. b) zákon č. 428/2002 Z.z., ako aj so zadielaním elektronickej pošty na uvedenú adresu. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania našej obchodnej spolupráce.